SC GEOMED EXPERT SRL este persoană juridică română cu capital privat 100%, organizată ca societate comercială cu răspundere limitată. Ea a fost înființată în baza Legii 31/1990, cu completările și modificările ulterioare, fiind înregistrată pentru prima dată în Registrul Comerțului în 2008.

În conformitate cu prevederile legale detaliate prin: Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare; Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiția IMM-urilor; Manualului utilizatorului pentru definiția IMM-urilor (Comisia Europeană, 2015); Jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește definiția IMM-urilor, conform Recomandării CE nr. 361/2003, GEOMED EXPERT SRL se încadrează în categoria întreprinderi mici.

Datele de identificare ale firmei sunt următoarele:

  • Denumirea firmei: SC GEOMED EXPERT S.R.L.
  • Forma de organizare: Societate cu Răspundere Limitată
  • Cod de identificare fiscala/ Cod Unic de Inregistrare: RO 24349963 / 24349963
  • Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J17/1593/2008 atribuit în data de 19.08.2008

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014–2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Placeholder Image